Posted on Để lại phản hồi

Basic colors of roasted bean – Các tông màu cơ bản của hạt cà phê rang

Màu hạt cà phê rang

Mình copy nguyên Tiếng Anh cho bạn tham khảo các màu hạt phổ biến trên thế giới, trong bài họ nói độ F, mình giúp bạn quy đổi thành độ C:

Tùy thuộc vào mức độ gia nhiệt và thời gian rang, bạn sẽ có tông màu như ý muốn:

190℃-201℃

Cinnaman Roast – Lightest of traditional roasts. Cinnamon color. Bean temperature 375 to 395 degrees F. Timing – just prior to or beginning of First Crack. Varietal characteristics are Tea like and Grainy. Acidity sharp at it’s peak. Very little Body.

Cinnaman Roast – Kiểu Cinnamon

 

198℃ – 207℃

New England Roast – Light roast. Light Brown Color. Bean temperature 390 to 405 degrees F. Timing – during First Crack. Varietal characteristics prevelant and distinguishable. Acidity high crisp.  Body developing.

New England Roast – Kiểu Anh

 

207℃ – 215℃

American Roast – Traditional East Coast favorite. Medium Brown in color. Bean Temperature 405 to 420 degrees F. Timing – near the end of first Crack. Great roast for tasting the varietal character of the bean. Well developed acidity and body, more balanced mouth feel than prior roasts.

American Roast – Kiểu Mỹ

 

212℃ – 223℃

City Roast – Traditional North American favorite. Medium dark Brown in color. Bean Temperature 415 to 435 degrees F. Timing – Between the Cracks. Varietal character of the bean slightly muted. Acidity rounding off toward richness. Body still developing but nearly full.

City Roast – Kiểu City

 

221℃ – 229℃

Full City Roast – Let the Dark side begin. Dark Brown in color, most beans appear dry. Bean Temperature 430 to 445 degrees F. Timing – Beginning of Second Crack. Varietal characteristics giving way to bittersweet roast flavor. Acidity rounding off. Body full.

Full City Roast – Kiểu Full City

 

232℃ – 240℃

French Roast – Popular roast for Espresso drinks. Almost Black in color, beans are shiny with surface oil. Bean Temperature 450 to 465 degrees F. Timing – End of Second Crack. Dominant bittersweet caramelized roast flavor. Acidity indiscernible. Body thinning.

French Roast – Kiểu Pháp

 

237℃ – 243℃

Italian Roast – Also a popular roast for Espresso drinks. Black in color, beans are shiny with surface oil. Bean Temperature 460 to 470 degrees F. Timing – Ending or Just past Second Crack. Bittersweet caramelized roast flavor giving way to burnt taste. Acidity indiscernible. Body thinning.

Italian Roast – Kiểu Ý

 

243℃

Spanish Roast – Black and shiny with surface oil. Bean Temperature over 470 degrees F. Timing – past Second Crack. Burnt taste. Flat. Body thin.

Spanish Roast – Kiểu Tây Ban Nha

Chúc các bạn thành công!

Sưu tầm và soạn lại bởi Mayrangcafe.vn

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*