Liên hệ

Kênh Video: https://www.youtube.com/channel/UCkrDaybuhZbbdr7Hjt39RnA
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4kHLT7gzhg-EJBUlGmHoMiyVqN7Aa0sS
FB cá nhân: https://www.facebook.com/quyets
FB page: https://www.facebook.com/MayrangCafeVietRoaster
FB group: https://www.facebook.com/groups/mayrangcafe.vn
WEB: http://mayrangcafe.vn
http://mayrangcaphe.org
Tel: 0902189566 (Mr. Quyết)

Địa chỉ xưởng Máy rang cà phê Viet Roaster:

Khu Cầu Lề, xóm Hàn, Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà nội