Tham gia nhóm Rao vặt máy cà phê cũ

Rao vặt Máy rang-Máy xay-Máy pha-Cà phê nhân-Rang gia công-Đào tạo cafe
Nhóm Kín · 101 thành viên
 

Tham gia nhóm

 

Video: https://www.youtube.com/playlist?list=PL4kHLT7gzhg-EJBUlGmHoMiyVqN7Aa0sS
FB: https://www.facebook.com/groups/mayrangcafe.vn
WEB: http://mayrang…