Bảo dưỡng định kỳ

  • Tất cả các dòng sản phẩm máy rang cà phê của BACCO trong thời gian bảo hành sẽ được bảo dưỡng định kỳ 3 tháng 1 lần
  • Khi đến thời hạn bảo dưỡng để tránh việc gián đoạn trong sản xuất kinh doanh của khách hàng, nhân viên của chúng tôi sẽ thông báo trước và hẹn ngày giờ bảo dưỡng.